СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отново за произхода на първия писмен славянски език, или как съвременни политически резултати се възпроизвеждат в миналото


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 11-25

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


262 изтегляния от 15.1.2018 г.