СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от XVII век (II част)


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова

Страници: 26-43

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


293 изтегляния от 15.1.2018 г.