СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското национално Възраждане и хуманистично-обновителните традиции на италиански Ренесанс


Автори:
Георги Димов

Страници: 44-56

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


561 изтегляния от 15.1.2018 г.