СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Функции на Шекспировата афористика и някои проблеми при превода й на български език в драмите "Крал Джон" и "Ричард II"


Автори:
Пламен М. Батенбергски

Страници: 70-83

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


203 изтегляния от 15.1.2018 г.