СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Префикси о-, про- и с- за прилагателни с градационна функция


Автори:
Людвиг Селимски

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


162 изтегляния от 15.1.2018 г.