СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Дребни приноси към историята на българския език 1. Бълг. 'майка'


Автори:
Йежи Русек

Страници: 90-93

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


277 изтегляния от 15.1.2018 г.