СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1993 / Том 7 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 487 от 15.1.2018 г.)

Междутекстови мълчания
Димитър Михайлов

(изтегляния 643 от 15.1.2018 г.)

За загадката на Прусовия "Фараон"
Николай Даскалов

(изтегляния 570 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Критиката като религия
Радослав Радев

(изтегляния 481 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Проф. д-р Станьо Георгиев навършва 65 години
Йорданка Маринова

(изтегляния 417 от 14.3.2019 г.)