СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Функциите на словото в част първа на Стария завет


Автори:
Красимира Бонева

Страници: 104-108

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 15.1.2018 г.