СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Към въпроса за създаването на литовско-български речник


Автори:
Живка Колева-Златева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 109-113

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


232 изтегляния от 15.1.2018 г.