СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: За старите и новите особености на работата въху литовско-български речник


Автори:
Дануте Балшайтите
Пенка Пехливанова

Страници: 114-117

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 15.1.2018 г.