СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Аспекти на модерността в българската литература през 20-те години


Автори:
Сава Василев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


122 изтегляния от 15.1.2018 г.