СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Единайсети международен конгрес на славистите - Братислава, 30 август-8 септември 1993 г.


Автори:
Людвиг Селимски Университет в Катовице, Полша

Страници: 121-123

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


199 изтегляния от 15.1.2018 г.