СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна възпоменателна сесия "600 години от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски"


Автори:
Маргарита Пушкарова

Страници: 123-125

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


107 изтегляния от 14.3.2019 г.