СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Печатните книги от XVI век и българският книжовен език от донационалната епоха


Автори:
Дора Иванова-Мирчева

Страници: 3-11

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


431 изтегляния от 15.1.2018 г.