СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ритъмът при превода на френските Александрини на български език


Автори:
Паисий Христов

Страници: 22-31

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


537 изтегляния от 15.1.2018 г.