СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските народни жития и реконструкцията навъзприемащото съзнание


Автори:
Венета Янкова

Страници: 32-39

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 15.1.2018 г.