СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

История и личност в драмата на Георг Бюхнер "Смъртта на Дантон"


Автори:
Пенка Ангелова

Страници: 82-91

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


513 изтегляния от 15.1.2018 г.