СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 184 от 15.1.2018 г.)

За сръбската агиография от XIII–XIV век
Димитър Кенанов
(изтегляния 180 от 15.1.2018 г.)

Няколко щриха от диалога на Иван Вазов - Захари Стоянов
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 389 от 15.1.2018 г.)

Руската "селска" проза и полемиките за нея
Георги Гърдев
(изтегляния 209 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Една полезна книга
Румяна Манева
(изтегляния 178 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: N.F.Blake, An Introduction to the Language of Literature
Свилен Станчев
(изтегляния 189 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Шести международен симпозиум на МАПРЯЛ
Лиляна Цонева
(изтегляния 193 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Доц. к.ф.н. Виолета Москова на 60 години
Русин Цветков
(изтегляния 90 от 15.3.2019 г.)