СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 457 от 15.1.2018 г.)

За сръбската агиография от XIII–XIV век
Димитър Кенанов

(изтегляния 504 от 15.1.2018 г.)

Няколко щриха от диалога на Иван Вазов - Захари Стоянов
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 1144 от 15.1.2018 г.)

Руската "селска" проза и полемиките за нея
Георги Гърдев

(изтегляния 602 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Една полезна книга
Румяна Манева

(изтегляния 458 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: N.F.Blake, An Introduction to the Language of Literature
Свилен Станчев

(изтегляния 487 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Шести международен симпозиум на МАПРЯЛ
Лиляна Цонева

(изтегляния 500 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Доц. к.ф.н. Виолета Москова на 60 години
Русин Цветков

(изтегляния 406 от 15.3.2019 г.)