СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Размишления върху мястото на форми като 'ядвам' или 'оравам' в системата на българския глагол


Автори:
Хилмар Валтер

Страници: 90-93

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


245 изтегляния от 15.1.2018 г.