СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Асиметрия в структурно-семантичната характеристика на сложното изречение в съвременния български език


Автори:
Мариана Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


148 изтегляния от 15.1.2018 г.