СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Асиметрия в структурно-семантичната характеристика на сложното изречение в съвременния български език


Автори:
Мариана Георгиева

Страници: 94-100

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


214 изтегляния от 15.1.2018 г.