СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав


Автори:
Живка Колева-Златева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 101-107

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


288 изтегляния от 15.1.2018 г.