СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Една полезна книга


Автори:
Румяна Манева

Страници: 117-118

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 15.1.2018 г.