СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стандартизация на терминологията и нейната реализация в правописния речник на българската научно-техническа лексика


Автори:
Мария Попова

Страници: 3-12

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


487 изтегляния от 15.1.2018 г.