Стандартизация на терминологията и нейната реализация в правописния речник на българската научно-техническа лексика


Мария Попова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 15.1.2018 г.
Austria / Belarus / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Romania / Russian Federation / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States