СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За сръбската агиография от XIII–XIV век


Автори:
Димитър Кенанов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 37-50

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


190 изтегляния от 15.1.2018 г.