СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Няколко щриха от диалога на Иван Вазов - Захари Стоянов


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 51-64

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


410 изтегляния от 15.1.2018 г.