СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Руската "селска" проза и полемиките за нея


Автори:
Георги Гърдев

Страници: 65-78

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


218 изтегляния от 15.1.2018 г.