СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Концепцията за героя в творчеството на сирийския романист Ханна Мина


Автори:
Баян Райханова

Страници: 79-89

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 15.1.2018 г.