СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 135 от 15.1.2018 г.)

За референциалните свойства на понятието "период от време"
Генадий М. Зелдович
(изтегляния 126 от 15.1.2018 г.)

Редукция на гласните в Котленския сборник (1805 г.)
Августа Манолева
(изтегляния 175 от 15.1.2018 г.)

Площадните сатири в епохата на българското Възраждане
Радослав Радев
(изтегляния 336 от 15.1.2018 г.)

Мит и митотворчество в прозата на Йордан Радичков
Николина Хаджиева
(изтегляния 543 от 15.1.2018 г.)

Графика и правопис на Бероновия "Рибен буквар"
Русин Русинов
(изтегляния 594 от 15.1.2018 г.)

За една българо-гръцка лексикална успоредица
Анастасия Петрова
(изтегляния 150 от 15.1.2018 г.)

За етимологията и историята на думата "разбирам"
Живка Колева-Златева
(изтегляния 146 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Цветан Тодоров. На предела
Красимир Петров
(изтегляния 173 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Седемдесет и пет години от рождението на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 69 от 15.3.2019 г.)

Годишнина: Проф. Николай Ковачев на 75 години
Недялка Иванова
(изтегляния 66 от 15.3.2019 г.)