СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 482 от 15.1.2018 г.)

За референциалните свойства на понятието "период от време"
Генадий М. Зелдович

(изтегляния 538 от 15.1.2018 г.)

Редукция на гласните в Котленския сборник (1805 г.)
Августа Манолева

(изтегляния 641 от 15.1.2018 г.)

Площадните сатири в епохата на българското Възраждане
Радослав Радев

(изтегляния 962 от 15.1.2018 г.)

Мит и митотворчество в прозата на Йордан Радичков
Николина Хаджиева

(изтегляния 1267 от 15.1.2018 г.)

Графика и правопис на Бероновия "Рибен буквар"
Русин Русинов

(изтегляния 1540 от 15.1.2018 г.)

За една българо-гръцка лексикална успоредица
Анастасия Петрова

(изтегляния 641 от 15.1.2018 г.)

За етимологията и историята на думата "разбирам"
Живка Колева-Златева

(изтегляния 722 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Цветан Тодоров. На предела
Красимир Петров

(изтегляния 622 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Седемдесет и пет години от рождението на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 437 от 15.3.2019 г.)

Годишнина: Проф. Николай Ковачев на 75 години
Недялка Иванова

(изтегляния 389 от 15.3.2019 г.)