СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Глаголицата като отражение на религиозно-философските възгледи на Константин-Кирил


Автори:
Людмила Карпенко

Страници: 74-79

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1056 изтегляния от 15.1.2018 г.