СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Седми международен конгрес за проучване на Югоизточна Европа


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: 94-96

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


221 изтегляния от 15.1.2018 г.