СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Шести международен симпозиум за Търновската книжовна школа


Автори:
Димитър Кенанов

Страници: 97-100

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


81 изтегляния от 15.3.2019 г.