СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна конференция по функционална граматика


Автори:
Свилен Станчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 101-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


93 изтегляния от 15.3.2019 г.