СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишнина: Проф. Николай Ковачев на 75 години


Автори:
Недялка Иванова

Страници: 107-109

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


101 изтегляния от 15.3.2019 г.