СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Диалектика на време и модалност в историята на българския език


Автори:
Румяна Иванова

Страници: 3-11

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


213 изтегляния от 15.1.2018 г.