СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За референциалните свойства на понятието "период от време"


Автори:
Генадий М. Зелдович

Страници: 12-24

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


169 изтегляния от 15.1.2018 г.