СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редукция на гласните в Котленския сборник (1805 г.)


Автори:
Августа Манолева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


161 изтегляния от 15.1.2018 г.