СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Площадните сатири в епохата на българското Възраждане


Автори:
Радослав Радев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


287 изтегляния от 15.1.2018 г.