СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои аспекти на повествователната формула в "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов


Автори:
Красимир Георгиев

Страници: 43-43

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


451 изтегляния от 15.1.2018 г.