СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мит и митотворчество в прозата на Йордан Радичков


Автори:
Николина Хаджиева

Страници: 55-61

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


630 изтегляния от 15.1.2018 г.