СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 179 от 12.1.2018 г.)

Руската "селска" проза и свръхнормативната естетика
Георги Гърдев
(изтегляния 205 от 12.1.2018 г.)

Дребни приноси към историята на българския език
Йежи Русек
(изтегляния 234 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Принос към краеведското знание
Боян Байчев
(изтегляния 202 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: "Душата волна без юзда!"
Радослав Радев
(изтегляния 170 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Юбилейна научна сесия
(изтегляния 190 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Известният руски писател Валентин Григориевич
Евлоги Данков
(изтегляния 88 от 15.3.2019 г.)