СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 538 от 12.1.2018 г.)

Руската "селска" проза и свръхнормативната естетика
Георги Гърдев

(изтегляния 705 от 12.1.2018 г.)

Дребни приноси към историята на българския език
Йежи Русек

(изтегляния 687 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Принос към краеведското знание
Боян Байчев

(изтегляния 621 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: "Душата волна без юзда!"
Радослав Радев

(изтегляния 539 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Юбилейна научна сесия

(изтегляния 594 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Известният руски писател Валентин Григориевич
Евлоги Данков

(изтегляния 565 от 15.3.2019 г.)