СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фолклор и библейски реминисценции в първата българска повест "Нещастна фамилия"


Автори:
Галина Лечева

Страници: 82-88

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


244 изтегляния от 12.1.2018 г.