СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Юбилейна научна сесия в чест на академик Юрдан Трифонов


Автори:
Надка Ангелова

Страници: 95-97

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


151 изтегляния от 12.1.2018 г.