СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишнина: Пълноводието на един творчески живот (Проф. Русин Русинов на 65 години)


Автори:
Върбан Вътов

Страници: 102-114

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


111 изтегляния от 15.3.2019 г.