СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Руско-български литературни и езикови връзки през XVII–XVIII век


Автори:
Елка Мирчева

Страници: 3-10

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


476 изтегляния от 12.1.2018 г.