СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към характеристиката на обобщено отстъпителните изречения в руския и българския език


Автори:
Вера Ченева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


170 изтегляния от 12.1.2018 г.