СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 20-31

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


371 изтегляния от 12.1.2018 г.