СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на антихриста


Автори:
Тодор Моллов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 32-43

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


231 изтегляния от 12.1.2018 г.