СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Руската "селска" проза и свръхнормативната естетика


Автори:
Георги Гърдев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


132 изтегляния от 12.1.2018 г.