СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дребни приноси към историята на българския език


Автори:
Йежи Русек

Страници: 68-72

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


266 изтегляния от 12.1.2018 г.