СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Съзвездие Блъсков". Или към типологията на превода през Възраждането


Автори:
Елена Налбантова

Страници: 73-81

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 12.1.2018 г.